Satış Sözleşmesi

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI :İLHAN DOĞALGAZ İzmir 0532 415 01 00 Email: [email protected]

(Sözleşmede netkombi.com ismi ile anılacaktır)

ALICI : Müşteri

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu,Alıcının Satıcıya ait www.netkombi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği,sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz,ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı,satışa konu ürünlerin temel nitelikleri,satış fiyatı,ödeme şekli,teslimat koşulları vs.satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,bu ön bilgileri elektironik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.www.netkombi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.Sipariş gerçekleşdigi anda Alıcı bu sözleşmenin bütün koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 - ÜRÜNÜN TESLİMİ,SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün,alıcının teslimini talep etmiş olduğu teslimat adresine teslim edilecektir

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcı`ya aittir.Satıcı,www.netkombi.com sitesinde,ilan ettigi rakamın üzerinde,alış veriş yapanların teslimat ücretini kendisince karşılanacağını beyan etmişse,teslimat masrafı Satıcıya aittir.Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı,edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edecektir.Bu nedenle,Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya korgonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı`ya aittir.Teslimat,stoğun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.Satıcı,ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzalım hakkını saklı tutar.Satıcı,stok tükenmesi ve benzeri,beklenmeyen haller,mucbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise,durumu Alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı bir nüshasının Satıcı`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı`nın tercih ettiği ödeme şekliyle ödenmiş olması şarttır.Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı,sözleşme konusu ürünü almadan önce muayene edecek ezik,kırık,ambalajı yırtılmış vb.hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlım olduğu kabul edilecektir.Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu,Alıcı`ya aittir.Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır,fatura iade edilmelidir.Fatura aslı gönderilmezse Alıcı`ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.Ürünün tesliminden sonra Alıcı`ya ait kredi kartının Alıcı`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı`ya ödememesi halinde,Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3(üç)gün içinde Satıcı`ya göndermekle yükümlüdür.Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı`ya aittir.Ayrıca Alıcı,Alıcı`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın,Alıcı`ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı,sözleşme konusu ürünü sağlam,eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.Sözleşme konusu ürün,Alıcı`dan başka bir kişi /kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.Satıcı, Alıcı`nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi)gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7(yedi) gün içinde ürün bedelini ,varsa kıymetli evrakı iade eder.Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır.Satıcı , hakılı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı`ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.Satıcı ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa,sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı`ya bildirir.Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarında birini kullanabilir.Alıcı`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir.

MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli, rengi tüm vergiler dahil satış bedeli www.netkombi.com adlı web sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 8 - ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9 - VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 - FAİZ

Faiz oranı her yıl T.C Hükümetinin açıkladığı faiz oranları kadardır.Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 - ÖDEME PLANI

Alıcı , kredi kartı ile yaptığı taksitli alışverişte www.netkombi.com sitesinden seçtiği taksit biçimini kabul eder. Taksitlendirme işlemlerinde,Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya  gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 7(yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı`ya faks, e-posta veya telefon ile bilidirmde bulunulması ve ürün, 14.madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.netkombi.com web adresinde Alıcı tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde 3.kişiye veya Alıcı`ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Alıcı`ya iade edilir ve 7(yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır.Fatura aslı gönderilmezse Alıcı`ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Montajı yapılmış ,kullanılmış,ambalajı deforme olmuş ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir,doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı`dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı`nın borcundan dolayı temerrüde

 düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı`nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 -YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici 

Hakem Heyetleri ile Alıcı`nın ve Satıcı`nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri ,Tüketici Mahkemesi bulunamayan

yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.